Ładowanie...
Sanktuarium Matki Boskiej Kębelskiej w Wąwolnicy

Znajduje się tu kaplica z cudowną figurą Madonny z Dzieciątkiem, zwana Matką Bożą Kębelską, od miejsca cudownego ocalenia jeńców i łupów z rąk tatarskich podczas ich najazdu na ziemie polskie w 1278 roku. Figura ta należy do tzw. „pięknych Madonn” i została wykonana prawdopodobnie w I połowie XV wieku. W dolnej części kaplicy mieści się muzeum zawierające eksponaty archeologiczne, XVII-wieczne szaty, naczynia liturgiczne, księgi oraz makieta XV-wiecznej Wąwolnicy.

Obok kaplicy znajduje się neogotycki kościół pw. św. Wojciecha, wybudowany w latach 1907-1914 ze składek parafian, który w 2001 roku został wyniesiony do godności bazyliki mniejszej