Ładowanie...
Muzeum Nadwiślańskie

Muzeum Nadwiślańskie – m.in. Oddział Przyrodniczy w Spichlerzu
Muzeum gromadzi zbiory z dziedziny geologii, paleontologii i zoologii, pochodzące przede wszystkim z terenu Kazimierskiego Parku Krajobrazowego. Liczą one ponad 12 000 eksponatów. Prezentowane są tu wystawy stałe o charakterze regionalnym. „Kazimierski Park Krajobrazowy” – przedstawia unikalne środowisko przyrodnicze tego chronionego obszaru. „W krainie wąwozów” – daje odpowiedź na pytanie, dlaczego w okolicach Kazimierza Dolnego powstała najbardziej gęsta sieć wąwozów lessowych w Europie. „W przełomowej dolinie środkowej Wisły” – prezentuje wyjątkowe walory jednego z najpiękniejszych odcinków największej z polskich rzek. „Tajemnice wymarłego świata” – stanowi próbę rekonstrukcji życia, jakie istniało na tym terenie przed 65 mln lat, w morzu okresu kredowego